Procés d’escolarització, curs 2024-2025

Podeu realitzar la sol·licitud des del web: www.escolaritzacio.caib.es La sol·licitud per alumne és única i s’ha de presentar en el centre que trieu en primera opció, tant si es fa de forma presencial com
telemàtica. Es poden triar fins a 5 centres.
Es publicar`à la puntuació provisional i el llistat d’admesos definitiu al centre escollit en primera opció.
L’alumne que no hagi obtingut plaça en cap dels centres triats tendrà una cita telefònica on se li oferirà una plaça a un altre centre (apareix com a “no reservat” al llistat definitiu juntament amb el dia
i l’hora de la cita).
La formalització de la matrícula s’ha de fer en el termini que marca el calendari, en cas contrari es perd la plaça obtinguda.
La llista d’espera serà vigent fins el 30 de setembre al centre educatiu triat en primera opció.