Equip

EQUIP DOCENT CEIP MESTRE PERE GARAU CURS 2022/23

EQUIP DIRECTIU

Directora: Maria Oroz

Secretària: Carme Fernández

Cap d’estudis: Manoli Sierra

 

Equip docent

EDUCACIÓ INFANTIL

3 anys: Àngela Fiol

4 anys: Melany Arias

5 anys: Maria Joana Juan

+1: Carme Fernàndez

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r: Margalida Fuster

2n: Maria Àngels Albons

3r: Carme Quetglas

4t: Margalida Florit

5è: Marcos Quiroga

6è: Joan Ramon Bosch

Educació física: César Sánchez (Coordinador TIC)

Educació musical: Marcos Quiroga

Llengua anglesa: Joan Ramon Bosch (infantil, 1r, 2n, 4t) + Carme Quetglas (3r) + Maria Oroz (5è i 6è)

Religió: Pep Ferriol (dimarts i dijous)

Pedagogia Terapèutica (PT): Conxa Gili

Audició i llenguatge (AL): Catalina Seguí

Departament d’Orientació: Margalida Nadal (dijous i divendres)

PTSC:  Ma Bel Picó (dijous quinzenalment)