Equip

Directora: Maria Oroz Galmés

Secretària: Manoli Sierra

EDUCACIÓ INFANTIL

3 anys: Imma Andújar

4 anys: Carme Fernández/Cati Canyellas

5 anys: Maria Joana Juan

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r: Noemí

2n: Margalida Fuster

3r: Margalida Florit

4t: Carme Quetglas

5è: Marc Millán

6è: Ma. Àngels Albons

Educació física: César Sánchez

Educació musical: Marc Millán

Llengua anglesa: Maura Castillo/Maria Oroz

Religió: Pep Ferriol

Pedagogia Terapèutica: Ana González

Audició i llenguatge: Jaquelín

Orientació: Maria Gornals