Menjador i escola matinera

Servei d’escola matinera.
Al centre tenim el servei d’escola matinera de dilluns a divendres, de 8 a 9 hores.
-Preu: 30 € pagament mensual. Us recomanam el pagament per transferència bancària al compte corrent del centre.  

IMPORTANT: a l’hora de fer el pagament, afegiu: matinera_mes_nom del nin_curs (Per exemple: matinera_novembre_Toni Sureda_5è ) 

-3 € per dia, per dies esporàdics. Podeu dur els diners dins un sobre amb el nom del nin/nina i donar-lo a direcció o a la monitora de l’escola matinera.
La monitora de matinera és Caterina Adrover i realitza diverses activitats educatives amb els infants.

Menjador escolar.
Preu del menú usuaris fixes: 7 € per dia
Preu del menú per usuaris esporàdics: 8€ per dia
Per a fer el pagament, donau els doblers exactes a dins un sobre amb el nom del nin/nina a direcció. També es pot fer el pagament per compte bancari (consultau a direcció).

El menjador escolar és de 14 h a 15 hores.

El monitor de menjador és Biel Olmo.

Per el bon funcionament del servei de menjador escolar, pregam dediquin uns quants de minuts en emplenar el següent formulari intentant respondre amb precisió i veracitat les preguntes realitzades per tal de poder tenir les dades correctes de l’alumne i les seves necessitats durant l’horari del menjador escolar.

DADES PERSONALS 22 23

Aquí teniu el menú del mes actual:

MENU ESCOLAR ABRIL 2024