Menjador i escola matinera

MENJADOR ESCOLAR

EL servei de menjador escolar és de 14:00 a 15:00 h.

Hi ha una voluntària educativa, na Ma Antònia Duran, mestra i monitora de temps lliure, que realitzarà diverses activitats educatives dins aquest horari.

Na Ma Àntònia Duran és de Son Macià i antiga alumna del centre.

Preu fixes: 7 €/dia

Preu eventuals: 8 €/dia

ESCOLA MATINERA

El servei d’escola matinera és de 8:00 a 9:00h

Els pagaments del menjador i de l’escola matinara es realitzen a direcció.

Hi ha una monitora, na Cati, que du a terme diverses activitats educatives.

Preu per a fixes: 30 €/mes

Preu per a eventuals: 3 euros/dia

Preu per a dos germans: 54 euros.