Menjador i escola matinera

Servei d’escola matinera.
Al centre tenim el servei d’escola matinera de dilluns a divendres, de 8 a 9 hores.
-Preu: 30 € pagament mensual. Us recomanam el pagament per transferència bancària al compte corrent del centre.  

IMPORTANT: a l’hora de fer el pagament anotau: matinera_mes_nom del nin_curs (Per exemple: matinera_novembre_Toni Sureda_5è ) 

-3 € per dia, per dies esporàdics. Podeu dur els diners dins un sobre amb el nom del nin/nina i donar-lo a direcció o a la monitora. La monitora de matinera és Caterina Pomar (Total Fit) i realitza diverses activitats educatives amb els infants.

Menjador escolar.
Preu del menú usuaris fixes: 7 € per dia
Preu del menú per usuaris esporàdics: 8€ per dia
Per a fer el pagament, donau els doblers exactes a dins un sobre amb el nom del nin/nina a direcció. També es pot fer el pagament per compte bancari (consultau a direcció).

El menjador escolar és de 14 h a 15 hores. El monitor de menjador és Juan Pascual (Total Fit).

Per el bon funcionament del servei de menjador escolar, pregam dediquin uns quants de minuts en emplenar el següent formulari intentant respondre amb precisió i veracitat les preguntes realitzades per tal de poder tenir les dades correctes de l’alumne i les seves necessitats durant l’horari del menjador escolar.

DADES PERSONALS 22 23

Aquí teniu el menú del mes actual:

MENU ESCOLAR MAIG 2024

MENÚ ESCOLAR JUNY 2024