Llibres i material per al curs 2023/24

Dins AQUEST ENLLAÇ podeu trobar tot el llistat, per cursos, dels llibres i el material que heu d’adquirir per al curs vinent.

Aportació famílies material escolar:

  • Educació Infantil: 53€ – Educació Primària: 38€

Compte del CEIP Mestre Pere Garau:     IBAN ES44 0061 0015 4400 0721 0117

Concepte: nom de l’alumne_curs (exemple Miquel Sureda_2n EP)

En el cas de germans es pot fer un únic ingrés.

S’ha d’enviar el resguard de pagament al correu: administratiu@ceipmestreperegarau.com

(Termini fins desembre)