Circular berenar pro-viatge d’estudis (dijous)

Els berenars pro-viatge d’estudis de sisè seran per norma general, en dijous.
El vostre fill/filla ha d’avisar un dia abans si voldrà berenar i de quin tipus (formatge, pernil, pernil i formatge). Preu 1 euro per llesca de pa.
En casos excepcionals, els berenars poden ser un altra dia per diversos motius (com per exemple, excursions).
Us avisaren amb antelació dels possibles canvis de dia.
Rebeu les nostres salutacions i us agraïm la vostra participació.