Ajudes de menjador

Bon dia,

En data 16 de juny de 2022 està prevista la publicació al BOIB de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 14 de juny de 2022 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2022-2023.

Presentació de sol·licituds: de dia 20 a 30 de juny de 2022.

Podeu trobar tota la informació a la pàgina web del Servei de Comunitat Educativa.

També a la nostra pàgina web: http://ceipmestreperegarau.com/

Manual per les families

Annex 2 Sol·licitud