Qüestionaris ISEC. Què són?

Benvolgudes famílies,
Durant aquests dies rebreu uns qüestionaris per elaborar un índex socioecómic i cultural del nostre centre i necessitarem la vostra col•laboració i participació. Vos enviam la carta explicativa de la Conselleria sobre aquests qüestionaris.
Moltes gràcies per la vostra col•laboració!
L’ equip de mestres.

ISEC de centre – Circular a les famílies

Benvolguda família,
Des de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres consideram
convenient disposar d’informació més precisa sobre la realitat del centre en què
estudia el vostre fill o la vostra filla. Part d’aquesta realitat passa per conèixer
l’entorn més immediat que envolta els alumnes i les famílies, i més en concret, les
condicions socioeconòmiques i culturals del context de les famílies del centre.
Aquesta informació, que s’obtindrà a través d’un qüestionari adreçat a les famílies
dels alumnes que cursen ensenyaments obligatoris o als alumnes dels cursos
superiors d’educació secundària obligatòria, s’utilitzarà exclusivament per elaborar
un indicador anomenat índex socioeconòmic i cultural –ISEC– de centre. Aquest
índex servirà a l’Administració Educativa per prendre decisions en el moment
d’adoptar mesures i dissenyar actuacions que fomentin la millora de la qualitat i
equitat en l’educació en els centres educatius de les Illes Balears.
La informació obtinguda durant el procés de recollida de dades serà tractada de
forma estrictament confidencial i es preservarà l’anonimat. Les dades obtingudes
seran utilitzades per construir l’ISEC de centre i en cap cas es faran valoracions
individuals de l’alumnat.
Per altra part, la Conselleria d’Educació i Formació Professional no difondrà
públicament l’ISEC dels centres, encara que cada centre en coneixerà el seu.
Per tal que l’ISEC de centre sigui fiable, és necessària la vostra participació i que
respongueu al qüestionari de la forma més ajustada possible a la vostra realitat.
Agraïm la vostra col·laboració i rebin una cordial salutació.
Palma, gener de 2022
Antoni Morante Milla
Director general de Planificació, Ordenació i Centres.