Instruccions Ajudes Menjador

L’objecte d’aquesta compensació és atendre situacions de necessitat social en matèria d’alimentació per a alumnat amb necessitats econòmiques i socials sobrevingudes per motiu de la COVID-19 que no han rebut ajuda en el marc de la convocatòria de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 29 de setembre de 2020.

INSTRUCCIONS AJUDES SOBREVINGUDES DE MENJADOR

BOIB 13 MARÇ AJUTS MENJADOR