Llibres i material per al curs 2020/21

LLIBRES I MATERIAL PEL CURS 2020-21

EDUCACIÓ INFANTIL

 • Sabates tipus “Crocs” per deixar a l’escola ( amb el nom posat)
 • Botes d’aigua per deixar a l’escola (amb el nom posat)
 • Una muda completa de roba i sabates amb el nom posat
 • Una foto de família ( en cas que ja no la tengueu a l’escola o la volgueu actualitzar)
 • Un paquet de fulls de colors variats Din A4
 • Calcetins de “tacos” per fer psicomotricitat ( amb el nom posat)
 • Una bata ( babero) per deixar a l’escola ( amb el nom posat i amb una veta per a poder penjar-la)
 • Una motxilla petita (hi han de caber l’agenda i el berenar), que es puguin posar a l’esquena, i sense rodetes. 
 • Una capsa d’aquarel·les de 12 colors 
 • Els infants que comencen a 3 anys: una carpeta-sobre de plàstic tamany Din A3 de color transparent  i un paquet de tovalloletes.
 • Agenda escolar: gratuïta, subvencionada pel projecte Erasmus+ “Together to get There”.1r EDUCACIÓ PRIMÀRIA

LLIBRES

Anglès

Bridge. English Activity book. Level 1. Editorial Edarca (basic activities for primary 1st cycle: level 1 ISBN 978-84-7887-587-0

Matemàtiques

Matemàtiques quadern 1 Maria Antònia Canals. Ed. Rosa Sensat ISBN:  978-84-927-48-471

Matemàtiques quadern 2. Maria Antònia Canals. Ed. Rosa Sensat ISBN: 978-84-927-48-488

Català.

Quadern Llengua 1. 1r trimestre. Ed. Santillana ISBN: 978-84-680-0454-9

Castellà, Naturals i Socials: No hi ha llibres 

MATERIAL (tot amb el nom posat):

-Agenda escolar: gratuïta, subvencionada pel projecte Erasmus+ “Together to get There”.

 Un quadern de dibuix DIN A-4 gama artística de 180g sense marge.

– 1 carpeta DIN-A4.

– 1 Carpeta-sobre de plàstic DIN-A4 amb tancament de velcro. 

– 1 Quadern DIN -A4 de pauta (3,5 mm ) amb espiral.

– 1 Quadern DIN -A4 de fulls blancs  amb espiral (anglès).

– 1 Capsa de pintures plastidecor (18 unitats)

– 1 Estoig de tela o plàstic amb cremallera amb: 

       * Llapis (recomanam Staedtler triplus prim) 

       * Goma (recomanem que no sigui de nata) 

       * Maquineta de doble forat. 

– 1 retolador Velleda punta fina. (1 blau) 

– Material d’Educació Física: bossa de tela amb tovalloleta. 

 

2n EDUCACIÓ PRIMÀRIA

LLIBRES

Català i Castellà: No hi ha llibres

Matemàtiques:

Matemàtiques quadern 3. Maria Antònia Canals. Ed. Rosa Sensat ISBN: 978-84-927-48-495

Anglès:

 Bridge. English Activity book. Level 2. Editorial  Edarca (basic activities for primary 1st cycle: level 2  ISBN 978-84-7887-588-7. 

MATERIAL (amb el nom posat):

-Agenda escolar: gratuïta, subvencionada pel projecte Erasmus+ “Together to get There”.

* Els quaderns de l’any passat, que estiguin en bon estat, es poden reutilitzar.  

-Un quadern DIN -A4 de fulles en blanc amb espiral (anglès). 

– Un quadern de dibuix DIN A-4 gama artística de 180g sense marge (només pels alumnes que tenguin el del curs passat acabat) 

– 1 Quadern DIN -A4 de pauta (3,5 mm) amb espiral.

– 1 carpeta DIN-A4.

– 1 Carpeta-sobre de plàstic DIN-A4 amb tancament de velcro. 

– 1 Capsa de retoladors  de doble punta (24 unitats).

– 1 Estoig de tela o plàstic amb cremallera amb: 

       * Llapis (recomanam Staedtler triplus prim) 

       * Goma (recomanem que no sigui de nata) 

       * Maquineta de doble forat. 

– 1 retolador Velleda punta fina. 

– Material d’Educació Física: bossa de tela amb tovalloleta. 

 

3r EDUCACIÓ PRIMÀRIA

LLIBRES

Català:

APRENDRE A COMPRENDRE 1. Programa de comprensió verbal 3r d’educació primària. Editorial ICCE. COD 0134910 ISBN 978-84-7278-368-3

Castellà:

COMPRENSIÓN LECTORA 3. Ed. Cruilla ISBN: 978-84-675-2591-5

Matemàtiques:

QUADERN MATEMÀTIQUES 3 1r, 2n i 3r trimestre. Projecte Saber Fer.

Illes Balears. Ed. Santillana

ISBN: 978-84-680-0651-2

ISBN: 978-84-680-0652-9

ISBN: 978-84-680-0653-6

QUADERN DE PROBLEMES. Mètode DECA . Ed. Santillana. ISBN: 978- 84- 85820-07-8 (servirà també per fer 4t)

Anglès:

QUEST 3 

Quest 3 Pupil´s Book ISBN 9780230477735

Activity Pack ISBN 9780230422902

Socials:

CIÈNCIES SOCIALS 3. Projecte Saber fer. Illes Balears. Ed. Santillana

ISBN: 978 84 680 92 287

MATERIAL

-Agenda escolar: gratuïta, subvencionada pel projecte Erasmus+ “Together to get There”.

3  quaderns A4 de quadres amb espiral. ( matemàtiques, c. socials, anglès)
2 quaderns A4 d’una retxa amb espiral ( català i castellà)
1 llibreta alfabètica A5

2 carpetes tamany DIN A-4
Un quadern de dibuix tamany DIN A-4 sense marges
Una capsa de 12 pintures tipus “Plastidecor”
Una capsa de retoladors prims
Regle de 30 cm
Compàs (necessari a partir del 3r trimestre)

Un estoig de tela o plàstic: 1 bolígraf blau, 1 negre i 1 vermell (no punta fina)
 1 Llapis
 1 Esborradora
  1 Maquineta de fer punta
  1 Barra de ferrar
  1 Tisores de punta rodona
Una carpeta-sobre amb velcro o cremallera de plàstic tamany A5

Un USB mínim de 16 GB

 

4t EDUCACIÓ PRIMÀRIA

LLIBRES

Català:

APRENDRE A COMPRENDRE 2. Programa de comprensió verbal 4t d’educació primària. Editorial ICCE COD 0134920 ISBN 978-84-7278-369-0

Castellà:

Els alumnes de quart continuaran amb el mateix llibre que varen utilitzar a 3r.

Per als alumnes nouvinguts al centre: 

Llengua castellana

Lectoplanet nivell 1. Proyecto integral para el desarrollo de la competència lectora. Ed. Santillana. ISBN 978-84-680-3997-8

Matemàtiques:

QUADERN MATEMÀTIQUES  4 1r, 2n i 3r trimestre. Projecte Saber Fer.

Illes Balears. Ed. Santillana ISBN: 978-84-680-9222-5

ISBN: 978-84-680-9267-6

ISBN: 978-84-680- 9261-4

QUADERN DE PROBLEMES és el mateix del curs passat

Per als alumnes nouvinguts al centre: 

QUADERN DE PROBLEMES. Mètode DECA . Ed. Santillana

ISBN: 978- 84- 85820-07-8

Anglès:

QUEST 4 

Pupil´s Book ISBN 9780230477742

Act Pack ISBN 9780230424418

Socials:

CIÈNCIES SOCIALS 4. Projecte Saber fer. Illes Balears. Ed. Santillana. ISBN: 978 84 680 9311 6

MATERIAL

-Agenda escolar: gratuïta, subvencionada pel projecte Erasmus+ “Together to get There”.

3  quaderns A4 de quadres amb espiral (matemàtiques, c.socials i anglès)
2 quaderns A4 d ‘una retxa amb espiral (català i castellà)
1 quadern A4 de quadres amb espiral (anglès). 

1 llibreta alfabètica A5 (la mateixa del curs passat)
Dues carpetes tamany DIN A-4
Un quadern de dibuix tamany DIN A-4 sense marges
Una capsa de 12 pintures tipus “Plastidecor”
Una capsa de retoladors prims
Regle de 30 cm
Compàs
Un estoig de tela o plàstic: 1 bolígraf blau, 1 negre i 1 vermell ( no punta fina)
                                  Llapis
                                  Esborradora
                                  Maquineta de fer punta
                                  Barra de ferrar
                                  Tisores de punta rodona
Un USB mínim16 MB

* TOT el material de l’any passat, que estiguin en BON ESTAT, es poden reutilitzar.5è EDUCACIÓ PRIMÀRIA

LLIBRES

Català: No hi ha llibre

Castellà:

Lectoplanet 2 Nivel. Proyecto integral para el desarrollo de la competencia lectora. Ed. Santillana. ISBN 978-84-680-4053-0

Matemàtiques:

Quadern Matemàtiques 5 1r, 2n i 3r trimestre. Projecte Saber Fer. Illes Balears. Ed. Santillana. 

ISBN : 9788468006901 

9788468006918 

9788468006925 

QUADERN   DE   PROBLEMES:  Resolució de problemes 5è .Mètode DECA . Ed. Santillana. ISBN: 9788490471036 (Per fer a 5è i 6è)

Anglès:

QUEST 5.

Quest 5 Pupil´s Book ISBN 9780230477759

Activity Pack ​ ISBN 9780230478718

MATERIAL:

-Agenda escolar: gratuïta, subvencionada pel projecte Erasmus+ “Together to get There”.

● 1 Quadern Din-A4 de quadres amb espiral (anglès).  

● 2 quaderns tamany DIN A-4 microperforats de cinc colors, amb marge i tapes dures.  

● Carpeta de tapes fortes de dues anelles. 

● tres carpetes de cartró tamany DIN A-4 (una per música)

● Un quadern de dibuix DIN A-4 gama artística de 180g sense marge 

·  Una calculadora per fer operacions bàsiques

● Una capsa de 12 pintures tipus “Plastidecor” 

● Una capsa de retoladors prims 

● Regle de 30 cm 

● Transportador d’angles 

● Compàs 

● Un estoig amb: Dos bolígrafs blaus, dos bolígrafs negres, dos bolígrafs 

vermells i dos bolígrafs verds.

● Dos llapis   

● Dues esborradores  

● Una maquineta de fer punta

● Una barra de ferrar 

● Tisores de punta rodona  

● Un fluorescent groc 

* Els quaderns de l’any passat, que estiguin en bon estat, es poden 

reutilitzar.  

 

6è EDUCACIÓ PRIMÀRIA

LLIBRES

Català: No hi ha llibre

Castellà: el de 5è. (curs passat)

Per als alumnes nouvinguts al centre: 

Lectoplanet 2 Nivel. Proyecto integral para el desarrollo de la competencia lectora. Ed. Santillana. ISBN 978-84-680-4053-0

Matemàtiques:

Quadern Matemàtiques 6 1r, 2n i 3r trimestre. Projecte Saber Fer. Illes Balears. Ed. Santillana

ISBN: 9788468092164

9788468091891

9788468092003

QUADERN DE PROBLEMES és el mateix del curs passat

Per als alumnes nouvinguts al centre: 

QUADERN   DE   PROBLEMES:  Resolució de problemes 5è . Mètode DECA. Ed. Santillana ISBN: 9788490471036

Anglès:

QUEST 6 

Pupil´s Book ISBN 9780230477766

ACTIVITY BOOK ​ 9780230424531 

MATERIAL

-Agenda escolar: gratuïta, subvencionada pel projecte Erasmus+ “Together to get There”.

● 1 Quadern Din-A4 de quadres amb espiral (anglès).  

Una calculadora per fer operacions bàsiques

● 2 quaderns tamany DIN A-4 microperforats de cinc colors, amb marge i tapes dures.  

● Carpeta de tapes fortes de dues anelles. 

● Un quadern tamany A-4 d’una ratlla, amb marge i tapa dura.

● 2 Quaderns Din-A4 de quadres amb espiral.

● tres carpetes de cartró tamany DIN A-4 (una per música) 

● Una capsa de 12 pintures tipus “Plastidecor” 

● Una capsa de retoladors prims 

● Regle  de 30 cm 

● Transportador d’angles 

● Compàs 

● Un estoig amb: Dos bolígrafs blaus, dos bolígrafs negres i dos bolígrafs 

vermells  

● Dos llapis   

● Dues esborradores

● Una maquineta de fer punta

● Una barra de ferrar 

● Tisores de punta rodona  

● Un fluorescent groc 

* Els quaderns de l’any passat, que estiguin en bon estat, es poden 

reutilitzar.