Erasmus (Itàlia): 1a jornada, presentació.

Avui hem començat a “l’Instituto Comprensivo Carlo Urbani” de Moie a Itàlia, les jornades corresponents a la cinquena mobilitat del projecte Erasmus, Together To Get There. Un centre que compta amb els cicles educatius corresponents a Infantil, Primària i Secundària.

Tres mestres de la nostra escola han pogut gaudir d’una rebuda per part del centre. Els alumnes ens han oferit un concert de benvinguda, fins i tot amb els himnes de cada país representat. També hi havia presents els tres batlles dels municipis de la regió.

Seguidament hem pogut visionar un vídeo elaborat també pels alumnes amb la temàtica dels Drets Humans a un espectular auditòrium.

Els alumnes ens han fet una visita guiada pel centre i hem pogut observar que cultiven diverses verdures al seu hort, el mateix que nosaltres feim al nostre centre. La següent activitat ha estat una reunió de feina per part dels distints grups de treball formats anteriorment.

Posteriorment, per una banda hem fet una presentació als alumnes del centre a la que hem mostrat la ubicació de la nostra escola i els costums més importants de la nostra terra. Per l’altra, hem pogut gaudir d’un intercanvi pedagògic i informatiu de les distintes formes de fer feina i afrontar el dia a dia a dins un aula.

Per acabar la jornada, ens han acompanyat a una interessant visita a la biblioteca municipal “La  Fornace”, que compta amb unes característiques arquitectòniques, històriques i de funcionament que la fan realment curiosa.

Demà seguirem amb les exposicions i classes directa als alumnes italians i que vus contarem el proper escrit.

This week  we have started at “l’Instituto Comprehensive Carlo Urbani” from Moie to Italy, the conferences corresponding to the 5th mobility of the Erasmus project, Together To Get There. A center that  has both the educational cycles of Infantil, Primary and Secondary education..

Three teachers of our school have been able to enjoy a welcoming ceremony. The students have offered a concert, with different musical themes, includingl hymns of each visiting country. The majors of the three municipalities of the region were present. 

Then we have watched a Human Rights video made by the students in a spectacular auditorium.

The students have made a guided tour around the school, where we have seen that they also grow vegetables in a beautiful garden, as we do in our school.

After that, we have made a presentation to the students in which we showed the location of our school and the most important traditions of the Spanish culture. We have been able to do  pedagogical and informative exchange of good teaching practices.

To finish with, we have visited the town’s municipal library La Fonace eFFeMMe, which includes important architectural, historical and functional treats.

We will continue with the expositions and hands-on classes to the Italian students tomorrow.