Equip

EQUIP DOCENT CEIP MESTRE PERE GARAU CURS 2023/24

EQUIP DIRECTIU

Directora: Maria Oroz

Secretària: Carme Fernández

Cap d’estudis: Manoli Sierra

Equip docent

EDUCACIÓ INFANTIL

3 anys: Magdalena Ribot i Esther García

4 anys: Àngela Fiol

5 anys: Maria Joana Juan

+1: Carme Fernàndez

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r: Maria Àngels Albons i Jaume Gomila

2n: Margalida Fuster

3r: Margalida Florit

4t: Carme Quetglas

5è: Teresa Juan

6è: Margalida Nicolau

Educació física: César Sánchez (Coordinador TIC)

Educació musical: Margalida Nicolau

Llengua anglesa: Teresa Juan (infantil, 1r, 2n, 3r) + Carme Quetglas (4t) + Maria Oroz (5è i 6è)

Religió: Pep Ferriol (dimarts i dijous)

Pedagogia Terapèutica (PT): Conxa Gili

Audició i llenguatge (AL): Catalina Seguí

Departament d’Orientació: Sandra García (dijous i divendres)

PTSC:  Ma Bel Picó (dijous quinzenalment)