Equip

Directora: Maria Oroz Galmés

Secretària: Manoli Sierra

EDUCACIÓ INFANTIL

3 anys: Maria Joana Juan

4 anys: Imma Andújar 

5 anys: Carme Fernández

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r:  Margalida Fuster

2n: Ma Àngels Albons

3r: Carme Quetglas

4t: Margalida Florit 

5èA: Barbara Ines Rotger Castelló

5èB: Miquel Àngel Fuster Pomar

6è: Aina Planisi

Educació física: César Sánchez

Educació musical: Barbara Ines Rotger Castelló

Llengua anglesa: M. Eugènia Far (infantil), Aina Planisi (1r, 2n, 4t, 6è)+ Carme Quetglas (3r) + Maria Oroz (5è A i B)

Religió: Pep Ferriol

Pedagogia Terapèutica: M. Eugènia Far Manresa

Audició i llenguatge:  Miquel Àngel Fuster Pomar 

Orientadora: Maria Gornals