Erasmus (Xipre): 3a jornada, Formació e-Twinning.

Avui, dijous, 7 d’abril hem començat la jornada de treball a les 8.30h. Al matí, la ponent Maria Kollyfa ens ha fet una formació sobre els nombrosos avantatges que suposa el fet d’utilitzar la xarxa social e-Twinning:
Crear grups de treball i projectes internacionals (entre els docents i també entre docents i alumnes).
Aconseguir segells de qualitat europeus pels diferents projectes que es duguin a terme.
Col·laborar amb projectes Erasmus i fer recerca de nous socis per a futurs projectes.
Desenvolupament professional.

Després d’aquesta formació i algunes activitats pràctiques per a millorar les nostres habilitats relacionades amb aquesta plataforma, hem visitat l’escola Makedonitissa’s Primary School i hem pogut intercanviar idees i punts de vista amb alguns dels professionals de l’educació que hi treballen. Posteriorment, els docents participants al nostre projecte hem treballat col·laborativament per a penjar materials i documents a la plataforma e-Twinning.


3rd Erasmus day in Cyprus. e-Twinning training.
Today, Thursday the 7th of April, we started the working day at 8.30am. First thing in the morning, the speaker Maria Kollyfa gave us a training on the many advantages of using the e-Twinning social network. Some of this features and tools are:
The possibility to create working groups and international projects (among teachers and also teachers and students).
Achieving European quality seals for the different projects that are carried out.
Collaborating with Erasmus projects and searching for new partners for future collaborations.
Professional development.

After this training and some activities to improve our skills related to this platform, we visited Makedonitissa’s Primary School and were able to exchange ideas and views with some of the education professionals who work there. Afterwards, the teachers participating in our project worked collaboratively to upload materials and documents to the e-Twinning platform