Erasmus (Xipre): 1a jornada

   Dins el projecte “Together to Get There”, hem continuat les visites europees, en aquesta ocasió a Xipre.

Avui dimarts ens hem trobat tots els equips dels païsosdel projecte: Croàcia, Espanya, Grècia, Finlàndia,Itàlia i Xipre. La situació pandèmica de Xipre és més greu que la nostra.

El país anfitrió, Xipre, ens ha preparat un vídeo amb la ceremònia de benvinguda, explicació per part dels alumnes de la història de Xipre i la interpretació d’una cançó xipriota.

Stanislava, la coordinadora de Croàcia ha fet una xerrada de com el contacte amb la natura afecta al nostre benestar físic i mental. Hem fet una pràctica de mindfulness. Hem reflexionat i posat en comú diferents maneres d’introduir aquestes pràctiques dins el nostre dia a dia dins l’aula.

A continuació en Miquel, na Manoli i na Maria ens hem repartit per grups de feina amb diferents mestres de cada país. Hem fet un intercanvi de bones pràctiques relacionades amb el projecte. Ha estat un temps de reflexió i aprenentatge molt profitós.

A la tarda hem fet una visita cultural pel centre de Nicosia.


First Erasmus day in Cyprus

With the “Together to Get There” project, we have continued the European visits, on this occasion to Xipre.
Today we joined and get catched up with our colleagues from the countries of the project: Croatia, Spain, Greece, Finland, Italy and Cyprus. The pandemic situation in Cyprus is worse than in our country.
The host country, Cyprus, has prepared a video with the welcoming ceremony, explaining by the students the history of Cyprus and the interpretation of a Cypriot song.
Stanislava, the coordinator of Croatia, has made a presentation of how contact with nature affects our physical and mental wellness. We were in a mindfulness session. We have reflected and shared in different ways to introduce these practices in our day to day in the classroom.
Afterwards, Miquel, Manoli and Maria we spread in working groups from different professionals from each country. We have an exchange of good practices related to the project. There has been a period of collective discussion and learning in order to take advantage of these experiences.
In the afternoon we had a cultural visit to the center of Nicosia.