Ajudes per alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (actualitzat!)

S’ha publicat la Resolució per la qual es convoquen ajudes per alumnes amb NESE pel curs 2023-24. Termini de presentació de sol·licituds del 8 de maig al 20 de setembreEnllaç a la convocatòria: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-12318Enllaç per fer la sol·licitud: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/como-solicitarla.html
ACLARIMENTS PER… Llegeix més»