Circular Escola. 06/07/17 AJUDES MENJADOR

Benvolgudes famílies,
com sabeu, per al curs vinent, estam fent feina, juntament amb l'Apima, per poder oferir el servei de menjador al nostre centre.

La Conselleria d’Educació i Universitat ha publicat al BOIB (03/06/2017) la convocatòria d’ajuts de menjador pel curs 2017/18. A partir de dilluns, 05 de juny i fins el proper 23 de juny totes les famílies interessades a optar a aquests ajuts han d’entregar la sol·licitud al seu

centre.

El termini ordinari de presentació de sol·licituds serà del 5 de juny al 23 de juny de 2017. Per l’alumnat que no estigui escolaritzat durant el període ordinari (per exemple 3 anys) hi haurà un període extraordinari que coincidirà amb el període de matricula.

Requisits

Per poder sol·licitar un ajut de menjador es requereix: estar escolaritzat a un centre docent públic no universitari o concertat i ser usuari del servei de menjador o tenir plaça reservada per aquest servei el curs 2017/18. Mentre que per ser beneficiari s’estableix un barem marcat per indicadors socioeconòmics. De forma orientativa per una unitat familiar de 4 persones la renda màxima establerta és d’uns 33.600€. 

Igual que el curs passat, el llistat provisional es penjarà als centres dia 1 de setembre i de l’1 al 20 de setembre és podran presentar reclamacions.

Podeu trobar la resolució de convocatòria així com la resta de documentació a l’enllaç https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/2958816
i podeu descarregar directament el model de sol•licitud a http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/model_de_sollicit...

L'HORITZÓ DE SON MACIÀ VIST DE LA NOSTRA ESCOLA.

 

 

SOM UNA ESCOLA ECOAMBIENTAL!!!