Circular Escola. PROCÈS ADMISSIÓ

El procés d'admissió és un procés obert a tots els alumnes que desitgin un canvi de centre, la incorporació al sistema educatiu (4t d'Educació Infantil, infants nascuts l'any 2013) o a la xarxa de centres sostinguts amb fons públics (alumnes procedents de centres privats o estrangers).

La presentació de sol·licituds per participar al procés d'admissió d'educació infantil, primària i ESO es pot realitzar de dia 2 a dia 12  de maig de 2017 (ambdós inclosos) i es pot formalitzar tant telemàtica com presencialment.

Tràmit telemàtic
S'ha de fer a través de l'aplicació (escolaritzacio.caib.es), on trobareu el formulari electrònic i tota la informació necessària. Podeu entrar a l'aplicació amb l' usuari i contrasenya que emprau pel gestib, i també anònimament. Aquest tràmit el podeu fer personalment a ca vostra a través d'Internet  o acudint al nostre centre i vos ajudarem a emplenar-la. 

Tràmit presencial
Si es vol realitzar el tràmit presencial s'ha d'imprimir i d'emplenar la sol·licitud que trobareu a l'aplicació (escolaritzacio.caib.es), i entregar-la al centre escollit en primera opció. Teniu present que si triau aquesta opció, heu de presentar tota la documentació requerida a la sol·licitud, i també la documentació a efectes de baremació.

Tant si triau una opció com l'altra, heu de presentar la sol·licitud  o el resguard de la sol·licitud telemàtica a la secretaria del centre triat en primera opció, a més del certificat d'empadronament de l'alumne, i la còpia del DNI dels pares o tutors i de l'alumne.

CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ D’EI (PRIMER I SEGON CICLE), EP, ESO

De 2 a 12 de maig - Presentació de sol•licituds.

Dia 9 de juny - Llistes provisionals d’admesos

De 9 a 13 de juny - Reclamacions

Dia 14 de juny - Resolució de les reclamacions

Dia 16 de juny - Llistes definitives

Del 22 al 27 de juny - Matriculació d'Educació Infantil i Primària

Trobareu tota la informació que necessiteu sobre aquest procés a l'aplicació ( escolaritzacio.caib.es). Si teniu qualque pregunta, no dubteu en venir a parlar amb nosaltres. Si voleu que emplenem la sol·licitud telemàtica conjuntament, podeu venir al centre  de dilluns a dijous, de 9'00 a 9'50 i de 13'00 a 14'00.

Salutacions
L'equip directiu

L'HORITZÓ DE SON MACIÀ VIST DE LA NOSTRA ESCOLA.

 

 

SOM UNA ESCOLA ECOAMBIENTAL!!!