Entrevista. MESTRES D'INFANTIL

Aquest curs les mestres d’infantil han posat en marxa una nova metodologia d’aprenentatge basada en el autoaprenentage de l’infant.
Anem a veure en que consisteix aquesta metologia.

-Quin es el nom d’aquesta metedologia?
Ambients d’aprenentage i metodologia autodidacta, es a dir que els infants aprenen per ells mateixos relacionana-se entre ells i amb materials preparats per les mestres.I tambe feim tallers de diferents ambits segons les necesitats dels alumnes.

-Perque heu posat en practica aquesta medtodologia?
Atraves de diferents cursos que hem realitzat ens hem adonat que hi ha altres maneres de fer feina que respecten els ritmes i necesitats dels infants.Esta bassada en professionals com ara: Rebecca Will,Maria Montessori,Piaget… I tambe en recents estudis neurobiologics.

-Com es un dia a dia a l’escola dels alumnes d’infatil?
Les tutores de referencia reben els alumnes durant els primers 20 min. dins la seva aula, despres els nins i nines poden triar lliurement a quin ambient volen anar:
1:1,2,3...Histories:es l’ambient on es treballa les matematiques , lectoescriptura.
2: Ambient de grans artistes:plastica , musica i experimentacio sensorials.
3:Ambient de ca nostra: on treballam el joc simbolic i construccions.
4 i 5 Ambient de mou-te i ambient d’exterior: On es treballa expresio corporal , joc lliure , moviment…

Despres de fer aixo a les 10:45 berenen cada grup dins la seva aula de referencia , a les 11:30 pati i apartir de les 12 feim tallers mes dirigits on moltes vegades demanam ajuda i participacio de
les families.Tambe ens hem proposat fer una sortida cada mes.

-Vos facilita aquesta forma de treballar?
Ens du mes feina de preparar,i als nins els facilita l’aprenentage.

-Quan fa que el vareu començar?
Setembre d’aquest curs.

-Com es que el feis?
Els darrers cursos que em fet em canviat la forma de veure dels nins.

L'HORITZÓ DE SON MACIÀ VIST DE LA NOSTRA ESCOLA.

 

 

SOM UNA ESCOLA ECOAMBIENTAL!!!