NE Abril

3 entrevistes a mares ex-alumnes de la nostra escola

ENTREVISTES A MARES EX ALUMNES DE L' ESCOLA DE SON MACIÀ

ENTREVISTA A NA CATALINA PASQUAL DURAN

1.Com et senties a l' escola de Son Macià?
2.T' agradava anar a l' escola? Per què?

1.Per jo l'escola era com a ca nostra. Coneixia a tothom. Estava a prop de ca meva.
Quan acabava l' escola hi anàvem a jugar. Era bona estudiant però no era massa popular.

2.Sí que me agradava anar a l' escola, el que passa és que vaig tenir molt mala sort.
Em va tocar un mestre que era molt agressiu amb els nins, i per mos d'ell passava
molta pena d' anar a  l' escola. A més va ser el meu mestre durant anys. És molt important tenir un bon mestre per passar gust d' anar a l' escola.

                         ENTREVITA A NA XISCA MUNTANER

1.Me sentia bé i m' agradava anar-hi i ara, era ben hora que en fessin una de nova , perquè era molt vella.

2.Sí. M' agradava, però no era massa bona estudiant. Era molt diferent d' ara.

                             ENTREVISTA A N' AINA MARIA

1.Me sentia bé i m' agradava anar-hi.

2.M' agradava anar-hi perquè era aprop de ca nostra i èrem pocs a la classe. No feiem tantes activitats com ara. I que ja era hora que es construís una de nova.

Marc, Miquel i Bàrbara.

L'HORITZÓ DE SON MACIÀ VIST DE LA NOSTRA ESCOLA.

 

 

SOM UNA ESCOLA ECOAMBIENTAL!!!