AS Gener

DIA DE LA PAU

La pau es defineix com l'estat en què la societat no està ni en violència, ni en guerra. La paraula pau deriva del llatí "pax" i generalment es defineix, en sentit positiu, com un estat de tranquil·litat o quietud, i en sentit oposat com absència d'inquietud, violència o guerra.
Es pot parlar d'una pau social com de l'entesa i les bones relacions entre els grups, classes o estaments socials dins d'un país.

La nostra opinió és ... Per noltros el dia 30 de gener ( DIA DE LA PAU)  és molt important perquè fa que hi hagi pau . També mos agradaria sabre l'opinió d'altra gent. Per tant els farem les pregunta següents:

1. “QUÈ OPNES DE LA PAU?”
2. ”QUÈ OPINES DEL DIA DE LA PAU?”

I això és el que ens han contestat:

TONINA:
1. Que tots haurien de tenir tranquilitat.
2. Que  per jo es un dia important perquè hi ha pau en un i el altre.

ASMAA: 
1. La pau es una bona idea .
2. És un dia guapo .

BARBARA :
1. Hauria d'haver pau per tot el món.

L'HORITZÓ DE SON MACIÀ VIST DE LA NOSTRA ESCOLA.

 

 

SOM UNA ESCOLA ECOAMBIENTAL!!!