EMMM Novembre

EL QUE MÉS M'AGRADA DEL MES DE... NOVEMBRE

FERNANDO: M'agraden els vidres per poder tenir bones vistes.

MARC A: M'ha agradat que no hem tengut tants d'examens

MIQUEL: M'agrada que els nins de l'IES se portin millor amb nosaltres

ASMAA: M'agrada que sa classe és molt gran.

MIKAEL: M' agrada que tenim portàtils per poder cercar a internet

MOHAMED: Cada vegada m'agrada més l'espai que tenim a la classe.

MARC E: súperguai que hagin posat les calefaccions en marxa.

BÀRBARA: me va agradar molt l'excursió al Trenc.

IRATXE: M'ha agradat molt els mapes que han fet els alumnes de cinquè i sisè.

ZAKARIA: les divisions i sumes més complicades que feim a Matemàtiques.

SASHA: hem tengut una excursió molt divertida.

CARLOS: l'aquari de l'excursió me va agradar molt.

ISMAEL: tenim la classe més grossa de tot Primària.

GABRIEL: l'aquari de l'excursió a Sa Colònia

ANGEL: m'ha agradat molt els pocs examens que hem tengut.

JOAN: ens han deixat agafar i emprar molt els miniportàtils.

MARIJANA: vàrem anar a l'aquari durant l'excursió a La Colònia de Sant Jordi.

JAUME: quan vàrem anar a la Colònia de Sant Jordi, a la platja.

TONINA: m'agrada molt fer la secció de teatre dins la nostra Revista Escolar Digital.

 

EL QUE  MENYS M'AGRADA DEL MES DE... NOVEMBRE

FERNANDO: El que menys m'agrada és el tema que feim ara de ciències socials perquè es repeteixen els mateixos continguts de tercer.

MARC A: Trob que amb la feina que feim podríem anar un poc més als racons.

MIQUEL: Trob que l'assignatura de castellà podria ser diferent.

ASMAA: Que s'institut és molt gran perquè
ens podem perdre.

MIKAEL: A vegades em pesa molt la motxilla perquè tenim molts de deures.

MOHAMED: Trob que només tenim música un pic a la setmana. N'hi hauria d'haver més.

MARC E: No m'ha agradat gens el darrer tema de ciències socials.

BÀRBARA: Els temes de ciències socials s'han tornat repetir.

IRATXE: Hem usat poc els ordinadors.

ZAKARIA: No m'ha agradat el que hem estat estudiant a Socials.

SASHA: No m'ha agradat que hagi fuit el sol i que faci fosca tan aviat, no se pot fer res a fora!!!

CARLOS: Les assignatures són difícils i cada vegada es van complicant.

ISMAEL: No m'agrada Socials perquè s'està complicant.

GABRIEL: No hi ha cortines i no podem veure bé la pissarra digital.

ANGEL: Hem fet molt poquet del llibre de Català.

JOAN: les classes d'Educació Física dels nins i nines de l'institut ens ha deixat sense futbol a estones.

MARIJANA: encara  hi ha molts de nins i nines grans per aquí, massa per al meu gust.

JAUME: No tenim suficients miniportàtils i hi ha gent que els ha de compartir. I és clar, pot ser un vol cercar una informació diferent de la que cerca l'altre.

TONINA: Trob que matemàtiques s'està complicant. Ho trob més difícil.

L'HORITZÓ DE SON MACIÀ VIST DE LA NOSTRA ESCOLA.

 

 

SOM UNA ESCOLA ECOAMBIENTAL!!!