NE Novembre

Aquest mes de novembre hem demanat als MESTRES de la nostra escola la seva opinió sobre l'escola nova. Esperem que siguin del vostre interès.

Entrevista a JOAN CARLES.

Que trobes de la gran notícia del començament de les obres de Son Macià? Que ja era hora de que comencessin.

Trobes que haurien d' haver començat les obres mes prest? Trob que s' escola ja hauria de estar feta.

Trobes que haurien d' estar mes informats de la gestió de l' escola nova? Sí, hauríem d' estar informats de TOT amb temps real.

Com t' imagines que serà l' escola nova? No he vist es planols pero esper que quedi preciosa.

Entrevista a MARIANA

Que trobes de la gran noÍicia del començament de les obres? Que es massa tart.

Trobes que haurien d' haver començat les obres mÉs prest? Si.

Trobes que hauríen d' estar més informats de la gestió de la escola nova? Sí a vegades hi ha poca informació.

Com t' imagines que sera l' escola nova? Me l' imagin moderna.

Entrevista  a MARGA PASCUAL

Que trobes de la gran noticia del començament de les obres? Estic molt orgullosa que els alumnes de l'escola estiguin mes aprop de tenir una escola nova.

Trobes que haurien d' haver començat les obres mes prest? Si trob que haurien de haver començat al Septembre.

Trobes que hauriem d' estar més informats de la gestió de l' escola nova? Si ens hauriem de informar de com van les obres.

Com t' imagines que serà l' escola nova?  M' imagin que sera amplia amb moltes aules i molt de materials.

Entrevista a MARIBEL

Que trobes de la gran notícia del començament de les obres? Estic molt contenta per els alumnes de l' escola ja que aixo vol dir que falta menys per que tenguin l' escola nova.

Trobes que haurien d' haver començat les obres mes prest? Si perquè mes prest haurien acabat.

Trobes que haurien d' estar més informats de la gestió de l' escola nova? Si aixi sabriem mes be es temps que falta per anari.

Com t' imagines que serà l' escola nova? Millor que la antigue i mes adecuada a les nececitats dels alumnes.

Entrevista a MARGALIDA SAMPOL

Que trobes de la gran notícia del començament de les obres? Trob que ja era hora per que tots els nins/nes que ja ho esperavem.

Trobes que haurien d' haver començat les obres més prest? Sí, trob que ja era ben hora ja què feia massa anys que ho esperàvem.

Trobes que hauriem d' estar més informats de la gestió de la escola nova? Si pens que s' haurien d' anar del que estan fent.

Com t' imagines que serà l'escola nova? Amb molt mes espaai i amb mes materials per els nins/nes.

Entrevista a CARME QUETGLAS

Que trobes de la gran notícia del començament de les obres? Estic molt contenta Ja què l' esperava de fa molta estona.

Trobes que haurien d' haver començat les obres més prest? Sí. El temps d' espera ha estat molt llarg.

Trobes que hauriem d' estar més informats de la gestió de la escola nova? Trob que estam informats.

Com t' imagines que serà l'escola nova? Pens que serà molt més gran de la que teniEm i tendrÀ millors instalacions i aquestes seran més apropiades que teníem.

 

Entrevista a MANOLI

Que trobes de la gran notícia del començament de les obres? Que és una notícia molt esperada per totHom. Estic molt contenta.

Trobes que haurien d' haver començat les obres més prest? Sí. Perquè tenim ganes de tenir l' escola nova.

Trobes que hauriem d' estar més informats de la gestió de la escola nova? No. Crec que està bé.

Com t' imagines que serà l'escola nova? M' imagin que serà gran, lluminosa i ben acabada.

 

 

Entrevista a MARGA FLORIT

Que trobes de la gran notícia del començament de les obres? És una molt bona notícia. Estic molt contenta, era el que tots esperavem.

Trobes que haurien d' haver començat les obres més prest? Sí. TroB que s' ha allargat massa.

Trobes que hauriem d' estar més informats de la gestió de la escola nova? Estam informats.

Com t' imagines que serà l'escola nova? M' imagin que serà gran, amb molt més espai, serà agradable on tots mos hi trobarem a gust.

 

Entrevista a Mª ÀNGELS

Que trobes de la gran notícia del començament de les obres? Estic molt contenta.

Trobes que haurien d' haver començat les obres més prest? Sí. Indubtablement, al Juliol ja hauríen d' haver començat.

Trobes que hauriem d' estar més informats de la gestió de la escola nova? Sí. Podria estar millor.

Com t' imagines que serà l'escola nova? Nova, i que a poc, a poc l'anirem posant acollidora.

 

Entrevista a JAUME MÁS

Que trobes de la gran notícia del començament de les obres? L'hauríen de començar el més aviat possible. Estic molt content.

Trobes que haurien d' haver començat les obres més prest? Sí que ho trobo.

Trobes que hauriem d' estar més informats de la gestió de la escola nova? Sí perquè no sabem notícies i si les sabem és perquè tot va molt a poc a poc i l'informació és poca.

Com t' imagines que serà l'escola nova? Serà molt gran i adequada perquè tots els niins puguin anar a l'escola. Tinc moltes ganes de que es faci.

 

Entrevista a CARME FERNÁNDEZ, MARGA FUSTER I Mª FRANCISCA

Que trobes de la gran notícia del començament de les obres? Esteim contentes perquè és una notícia molt esperada.

Trobes que haurien d' haver començat les obres més prest? Sí, hauríen d'haver començat el mes d'octubre.

Trobes que hauriem d' estar més informats de la gestió de la escola nova? La informació ens arriba per part del director de l'escola.

Com t' imagines que serà l'escola nova? La imaginam grossa, adaptada, acollidora i sense cruis.

 

Entrevista a Mª JOANA

Que trobes de la gran notícia del començament de les obres?  Que ja era ben hora, que feia temps que ho demanavem. Estic molt contenta.

Trobes que haurien d' haver començat les obres més prest? Sí, trob que abans d'haver posat les prefabricades hauríen d'haver fet obra.

Trobes que hauriem d' estar més informats de la gestió de la escola nova? Pens que tot d'una que tenen una notícia nova ens informen tant des de s' APIMA com des de direcció.

Com t' imagines que serà l'escola nova? M'imagina que serà grossa i guapa. I que els espais que tendrem ens permetran fer més activitats que ara.

 

MARC ESTELRICH, MIQUEL I BÀRBARA

 

L'HORITZÓ DE SON MACIÀ VIST DE LA NOSTRA ESCOLA.

 

 

SOM UNA ESCOLA ECOAMBIENTAL!!!