EX Octubre

Revista Escolar Digital - Octubre

CONSTRUÏM UN APARELL RESPIRATÒRI !!!

                                                                   MATERIALS

-Una botella de plàstic de dos litres amb tap de rosca.

-Dos globus

-Un guant de làtex

-Dues canyetes de refresc

-Cinta aïllant

-Plastilina

-Tisores                                            

                        PASSES

1.Talla amb les tisores la part inferior de la botella 10cm de base.

2.Fes un forat al tap i que hi passin les dues canyetes.

3.Un globus a cada extrem de la canyeta,que no hi hagi fuites d' aire.

4.Posa las dues canyetes unides amb cinta aillant dins la botella.

5.Introduiex les dues canyetes pel forat del tap.

6.Enrosca el tap i segella.

7.Col·loca el guant a la part inferior de la botella i subjecta amb la cinta aïllant.

L'HORITZÓ DE SON MACIÀ VIST DE LA NOSTRA ESCOLA.

 

 

SOM UNA ESCOLA ECOAMBIENTAL!!!