IDE? Octubre

Revista Escolar Digital - Octubre

(Enquesta duita a terme a la nostra classe)

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

SASHA: “Vaig dues vegades a la setmana a montar a cavall i a teatre. Montar a cavall és el que més m'agrada”
CARLOS: “Faig a atletisme. El que més m'agrada és el atletisme”
ISMAEL:”El que faig és jugar a futbol. I el que més m'agrada és jugar a futbol”
GABRIEL:”Jo vaig a natació. El que m'agrada més fer és jugar amb la pilota”
ANGEL:”El que faig és jugar.El que m'agrada més fer és passejar pel carrer”
JUAN:”Vaig a futbol. El que m'agrada més fer és natació”
MARIJANA:”El que faig és anar a dansa. I el que m'agrada més  és ballar”
JAUME:”El que faig és jugar a futbol.El que m'agrada més fer és jugar a futbol”
TONINA:”El que faig és anar a dansa clàssica i moderna. El que m'agrada més fer és anar a dansa”
NAYARA:”El que faig és jugar. El que m'agradada més fer és jugar”

QUÈ FAS  A L'HORABAIXA? QUINA ACTIVITAT PRACTIQUES?  

Fernando En Fernando juga a futbol.    

Marc A.  En Marc A  va a entreno de futbol.   

Miquel  En Miquel surt a fer voltes pel poble.  

Asmaa  N' Asmaa balla a ca seva.    

Mika  En Mika va a judo i va amb la bicicleta.  

Mohamed En Mohamed va a entreno de futbol.  

Marc E  En Marc E juga a futbol.    

Barbara  Na Barbara va a teatre.   

Iratxe  N' Iratxe va a ball.     

Zackaria  En Zackaria juga a futbol.    

 

QUÈ  ÉS  EL   QUE   T'AGRADA   FER   MÉS   A   L'HORABAIXA?

Fernando Jugar a activitats.

Marc A.  Jugar a futbol.

Miquel  Jugar.

Asmaa  Jugar amb la tablet.

Mika  Anar a judo.

Mohamed Jugar a futbol.

Marc E  Anar amb bicicleta.

Barbara  Anar a teatre.

Iratxe  Anar a córrer

Zacariae  Anar amb bicicleta.

 

 

L'HORITZÓ DE SON MACIÀ VIST DE LA NOSTRA ESCOLA.

 

 

SOM UNA ESCOLA ECOAMBIENTAL!!!