Equip Directiu

(Imatge de l'antic centre)

 

L'equip directiu del centre està format per:

 

JAUME ADROVER NADAL, director.

MARIA JOANA JUAN FONT, secretària.

MARGALIDA FUSTER , cap d'estudis.

 

L'HORITZÓ DE SON MACIÀ VIST DE LA NOSTRA ESCOLA.

 

 

SOM UNA ESCOLA ECOAMBIENTAL!!!