MON JAPÓ: els Samurai

 

Samurai és un terme generalment utilitzat per referir-se als guerrers del Japó abans que aquest país comencés el

procés d'industrialització.El significat del mot Samurai és servir. Un nom més adient és bushi.To

t i això, ara és habitual que la paraula samurai es refereix a l'aristocràcia militar i no als shigaaru (peus lleugers), els soldats d'infanteria reclutats entre els camperols, que duien una armadura lleugera i usaven com a ar

ma principal el yari(una mena de llança). Es creu que els guerrers japonesos del segle VI es podrien considerar Pre-samurais.La paraula samurai originalment significava "aquell que serveix en estretes assistències la noblesa".

(Perceval 6è)                       

 

 

L'HORITZÓ DE SON MACIÀ VIST DE LA NOSTRA ESCOLA.

 

 

SOM UNA ESCOLA ECOAMBIENTAL!!!