Esdeveniments.Contes infantil

El més de desembre varen venir una dona que fa feina a l´Altra senalla. Va venir per contar un conte d’un drac als nins i nines de 3 anys, 4 anys i 5 anys.Con que no mos va donar temps a
fer li unes preguntes varem preguntar a alguns nins de 3  4, 5 d’infantil i mos varen dir que els
va agradar molt i amem si colque dia torna a venir a contar-li una altra historia.

L'HORITZÓ DE SON MACIÀ VIST DE LA NOSTRA ESCOLA.

 

 

SOM UNA ESCOLA ECOAMBIENTAL!!!